schoolbestuur

 

De samenstelling van het schoolbestuur ziet er als volgt uit: 

dhr. H. Mulder (voorzitter)
Oude Rijksweg 372a 
7954 DV Rouveen 
tel. 0522 – 46 58 76 

dhr. W. de Haan (2e voorzitter) 
Maatslootweg 5 
7951 LG Staphorst
0522 – 27 06 23

dhr. B. Kisteman (1e secretaris) 
Kon. Julianalaan 52 
7711 KN Nieuwleusen
tel. 0529 – 48 45 19

dhr. H. Timmerman (2e secretaris) 
Graanhof 6
7951 XC Staphorst 
tel: 06 - 134 335 11 

dhr. W. Slager ((1e penningmeester) )
Gemeenteweg 38
7951 CN Staphorst 
tel. 0522 – 46 53 53

dhr. K. Compagner (2e penningmeester) 
Costerland 11
7951 HD Staphorst 
tel. 0522 – 46 51 60

dhr. A. de Boer (alg. adjunct) 
Westeinde 108
7711 CN Nieuwleusen
tel. 0529 – 48 41 28

dhr. H. Kooiker 
Gemeenteweg 296 
7951 PD Staphorst 

dhr. H.R. Mulder 
Rijksparallelweg 21a
7951 CN Staphorst 
tel: 06 - 505 330 90 

339