Welkom!

De Willem de Zwijgerschool is één van de vijf basisscholen van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel in Staphorst. Haar grondslag is het Woord van God zoals beleden wordt in de drie formulieren van enigheid.

We zijn een open, veilige school, waar de kinderen graag naar toegaan. Veiligheid en geborgenheid zijn basisvoorwaarden om tot goed leren te komen. Middels eigentijdse methodes en didactische principes bieden we  onderwijs met oog voor het individuele kind. De school heeft een enthousiast en betrokken team, dat openstaat voor zelfreflectie en ontwikkelingen.

De school is gehuisvest in een mooi, modern gebouw. De ca. 300 kinderen zijn verdeeld over 13 groepen.

Voor meer (achtergrond)informatie zie ook:
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/4903/Willem-De-Zwijgerschool/

Willem de Zwijgerschool (vooraanzicht en plein)GebGebGebGeb

Willem de Zwijgerschool Nieuws en actualiteiten in de slider.

We willen de familie Pleijsier van harte feliciteren met de geboorte van hun zoon en broertje!

We willen de familie Bruintjes hartelijk feliciteren met de geboorte van hun zoon en boertje!

We willen de familie Kooiker hartelijk feliciteren met de geboorte van hun dochter en zusje!

We willen de familie Bouwman hartelijk feliciteren met de geboorte van hun zoon en broertje!

Wie zijn onze leerlingen?

De vijf scholen met de Bijbel te Staphorst hebben voor de gezinnen, die kiezen voor een school van onze vereniging, een verdeling van het voedingsgebied.

Onze leerlingen komen uit het gebied ten zuiden van de Gemeenteweg, met als grens aan de oostkant de spoorlijn, aan de zuidkant de Gorterlaan en aan de westkant de A28.

229