Welkom!

De Willem de Zwijgerschool is één van de vijf basisscholen van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel in Staphorst. Haar grondslag is het Woord van God zoals beleden wordt in de drie formulieren van enigheid.

We zijn een open, veilige school, waar de kinderen graag naar toegaan. Veiligheid en geborgenheid zijn basisvoorwaarden om tot goed leren te komen. Middels eigentijdse methodes en didactische principes bieden we  onderwijs met oog voor het individuele kind. De school heeft een enthousiast en betrokken team, dat openstaat voor zelfreflectie en ontwikkelingen.

De school is gehuisvest in een goed onderhouden, eigentijds gebouw. De ca. 300 kinderen zijn verdeeld over 12 groepen.

Voor meer (achtergrond)informatie zie ook:
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/4903/Willem-De-Zwijgerschool/

Willem de Zwijgerschool (vooraanzicht en plein)Geboortekaartje Daan SlagerGeboortekaartje Joëlle SteerenbergGebGeboortekaartje Tim MulderGeboortekaartje Indy RusscherGeboortekaartje Finn KooikerGeboortekaartje Marcus van de WegGeboortekaartje Olivia MusscheGeboortekaartje Leah de LangeKaartje Jim Boaz TalenGeboortekaartje Lone van der SluisGeboortekaartje Roïn MensinkGeboortekaartje Dion HooikammerGeboortekaartje Jens Krale

Willem de Zwijgerschool Bergerslag 22 Staphorst

We feliciteren de familie Slager van harte met de geboorte van hun zoon en broertje!

Wij feliciteren familie Steerenberg van harte met de geboorte van hun dochter en zusje!

Wij feliciteren de familie Timmerman hartelijk met de geboorte van hun dochter en zusje!

We feliciteren familie Mulder van harte met de geboorte van hun zoon en broertje!

Wij feliciteren familie Russcher van harte met de geboorte van hun dochter en zusje!

Familie Kooiker. Hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon en broertje!

We feliciteren juf Corine en haar man van harte met de geboorte van hun zoon!

We feliciteren juf Mussche en haar gezin van harte met de geboorte van hun dochter en zusje!

We feliciteren familie de Lange van harte met de geboorte van hun dochter en zusje!

Familie Talen: Gefeliciteerd met de komst van jullie zoon en broertje!

Familie van der Sluis. Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter en zusje!

We feliciteren familie Mensink van harte met de geboorte van hun zoon en broertje!

We feliciteren familie Hooikammer van harte met de geboorte van hun zoon en broertje!

Familie Krale: Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon en broertje!

Wie zijn onze leerlingen?

De vijf scholen met de Bijbel te Staphorst hebben voor de gezinnen, die kiezen voor een school van onze vereniging, een verdeling van het voedingsgebied.

Onze leerlingen komen uit het gebied ten zuiden van de Gemeenteweg, met als grens aan de oostkant de spoorlijn, aan de zuidkant de Gorterlaan en aan de westkant de A28.

229