Welkom!

De Willem de Zwijgerschool is één van de vijf basisscholen van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel in Staphorst. Haar grondslag is het Woord van God zoals beleden wordt in de drie formulieren van enigheid.

We zijn een open, veilige school, waar de kinderen graag naar toegaan. Veiligheid en geborgenheid zijn basisvoorwaarden om tot goed leren te komen. Middels eigentijdse methodes en didactische principes bieden we  onderwijs met oog voor het individuele kind. De school heeft een enthousiast en betrokken team, dat openstaat voor zelfreflectie en ontwikkelingen.

De school is gehuisvest in een goed onderhouden, eigentijds gebouw. De ca. 280 kinderen zijn verdeeld over 12 groepen.

Voor meer (achtergrond)informatie zie ook:
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/4903/Willem-De-Zwijgerschool/

Willem de Zwijgerschool (vooraanzicht en plein)Geboortekaartje Esmee HorstedeGeboortekaartje Arnoud HulstGeboortekaartje Rutger KooikerGeboortekaartje Moses PrinsGeboortekaartje Norah TippeGeboortekaartje Jalinde BloemertGeboortekaartje Marthe BruintjesGeboortekaartje Judith Smit

Willem de Zwijgerschool Bergerslag 22 Staphorst

Familie Horstede: Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter en zusje!

We feliciteren familie Hulst van harte met de geboorte van hun zoon en broertje!

We feliciteren familie Kooiker van harte met de geboorte van hun zoon en broertje!

Familie Prins: Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon en broertje!

We feliciteren familie Tippe van harte met de geboorte van hun dochter en zusje!

Familie Bloemert: Hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter en zusje!

We feliciteren familie Bruintjes van harte met de geboorte van hun dochter en zusje!

Familie Smit: Hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter en zusje!

Wie zijn onze leerlingen?

De vijf scholen met de Bijbel te Staphorst hebben voor de gezinnen, die kiezen voor een school van onze vereniging, een verdeling van het voedingsgebied.

Onze leerlingen komen uit het gebied ten zuiden van de Gemeenteweg, met als grens aan de oostkant de spoorlijn, aan de zuidkant de Gorterlaan en aan de westkant de A28.

229