Welkom!

 

De Willem de Zwijgerschool is één van de vijf basisscholen van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel in Staphorst. Haar grondslag is het Woord van God zoals beleden wordt in de drie formulieren van enigheid.

We zijn een open, veilige school, waar de kinderen graag naar toegaan. Veiligheid en geborgenheid zijn basisvoorwaarden om tot goed leren te komen. Vandaar ook: Elk kind met zijn van God ontvangen talent, voelt zich bij ons op school competent. 
Middels eigentijdse methodes en didactische principes bieden we onderwijs met oog voor het individuele kind. .

De school is gehuisvest in een goed onderhouden, eigentijds gebouw. De ca. 250 kinderen zijn verdeeld over 11 groepen.

Voor meer (achtergrond)informatie zie ook:
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/4903/Willem-De-Zwijgerschool/

Willem de Zwijgerschool (vooraanzicht en plein)Geboortekaartje Luca KontermanGeboortekaartje Salomé PleijsierGeboortekaartje Florian HulstGeboortekaartje Joshua Fuite

Willem de Zwijgerschool Bergerslag 22 Staphorst

Familie Konterman: Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon en broertje!

We feliciteren familie Pleijsier van harte met de geboorte van hun dochter en zusje!

Familie Hulst: Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon en broertje!

We feliciteren familie Fuite van harte met de geboorte van hun zoon en broertje!

Wie zijn onze leerlingen?

De vijf scholen met de Bijbel te Staphorst hebben voor de gezinnen, die kiezen voor een school van onze vereniging, een verdeling van het voedingsgebied.

Onze leerlingen komen uit het gebied ten zuiden van de Gemeenteweg, met als grens aan de oostkant de spoorlijn, aan de zuidkant de Gorterlaan en aan de westkant de A28.

229