Informatie heropenen scholen 8-2-2021

De berichten over het heropenen van de basisscholen zijn bevestigd: D.V. maandag 8 februari mogen we de leerlingen weer welkom heten. De tweede periode van thuisonderwijs komt dan ten einde. We zijn daar blij en dankbaar voor. Ondanks de gewaardeerde inzet van u als ouders om samen met de collega’s zo goed mogelijk thuisonderwijs te bieden, is fysiek onderwijs nog altijd kwalitatief het beste voor de leerlingen. We merken dat het veel van ons vraagt en soms ook ingewikkeld is om alles goed op elkaar af te stemmen en door te laten gaan. Toch willen we u ook langs deze weg bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking.

De voornaamste reden waarom de scholen open kunnen, is omdat het OMT concludeert dat kinderen nog steeds, ook voor wat betreft de Britse variant, weinig bijdragen aan verspreiding van het virus en milde klachten hebben bij besmetting. Op basis van deze conclusie kan volgens het kabinet het basisonderwijs dus, met aanvullende maatregelen, veilig open. Extra maatregelen zullen onder andere liggen in strengere quarantaine-regels en het eerder beschikbaar komen van sneltesten.


Het heropenen van de school brengt ook opnieuw vragen en uitdagingen met zich mee. We willen graag op een zo veilig mogelijke en verantwoorde manier weer op school aan de slag en daarbij zoveel in ons vermogen ligt voorkomen dat kinderen en collega’s besmet raken. Daarbij is het zaak de richtlijnen serieus te nemen en op te volgen. Ook dat zal opnieuw veel van ons allen vragen. Voor besmettingen op school en in klassen zijn stevige maatregelen aangekondigd. Zo zal een groep bij een positieve besmetting naar huis moeten en wordt ertoe opgeroepen om de leerlingen uit die klas zich na vijf dagen te laten testen. We weten dat er heel verschillend wordt gedacht over het testen. De verantwoordelijkheid voor het al dan niet testen ligt altijd bij u als ouders. Of u in voorkomende gevallen gehoor geeft aan de oproep of niet, is dus uiteindelijk altijd aan u. Leerlingen die zich na vijf dagen niet laten testen, zullen nog vijf dagen in quarantaine moeten blijven. Leerlingen die quarantaine zijn, volgen thuisonderwijs.


Aan het begin van de (mid)dag wordt van de kinderen verwacht dat zij meteen naar de klas gaan en niet voor schooltijd op het plein spelen.


Eén van de aandachtspunten betreft ventilatie. Het kan voorkomen dat er meer dan gebruikelijk geventileerd moet worden door ramen of deuren te openen. Uiteraard doen we ons best om het binnenklimaat behaaglijk en comfortabel te houden. Toch vragen we u om hiermee in kledingkeuze rekening te houden door de kinderen warm te kleden.


We laten het al dan niet dragen van een mondkapje door leerlingen in de looproutes (gangen en gemeenschappelijke ruimten) aan uw afweging over. In de klas is het niet toegestaan om met een mondkapje de lessen te volgen.


In het algemeen gelden de volgende regels met betrekking tot heropening:

 • De school geeft fysiek onderwijs aan alle leerlingen.
 • Leerlingen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht.
 • De school is open, tenzij…
  • Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft, of
  • De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.
 • Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen over naar onderwijs op afstand.

1. Algemene coronamaatregelen
Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus.
Leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft

Onderling 1,5 meter afstand.
Personeel en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Personeel houdt onderling wel 1,5 meter afstand.


Op school vindt alleen onderwijs en (onderwijsondersteunende) zorg plaats.
Andere activiteiten zoals contactavonden en hoofdluiscontrole vinden voorlopig niet plaats.
De tussenschoolse opvang wordt door het personeel verzorgd.
Zorggesprekken gaan wel door. De school neemt hierbij het initiatief.


Verjaardagen.
Het vieren van de verjaardagen van de kinderen wordt op de inmiddels bekende wijze gedaan. De kinderen gaan niet de klassen rond. Ze mogen een verpakte versnapering meenemen en deze uitdelen aan de leerlingen van de eigen klas. Het is helaas niet mogelijk om daar als ouders bij aanwezig te zijn.
Indien u de versnapering brengt, belt u even van te voren met de school zodat we weten dat u er aan komt.


2. Reisbewegingen.

 • Om contactmomenten te beperken worden de kinderen zo kort mogelijk voor de schooltijd verwacht. Na schooltijd dienen zij de school en het plein zo snel mogelijk te verlaten.
 • Ouders betreden niet de school dan alleen wanneer ze hun kind voor het eerst naar school brengen. Voor de instroomleerlingen wordt dus een uitzondering gemaakt.
 • Zodra deze leerlingen zelfstandig durven, vragen we u als ouders buiten afscheid te nemen.
 • Indien schoolbezoek door ouders gewenst is, neemt de ouder van te voren contact op met de school.
 • Kinderen uit de hogere groepen komen zoveel mogelijk zelf naar school en gaan zoveel mogelijk zelf naar huis.
 • De doorstroom in en rond het gebouw wordt zo geregeld dat de contactmomenten beperkt blijven (bijv. door éénrichtingsverkeer toe te passen).


3. Klassen gescheiden houden
Binnen de scholen hanteren we een vaste klassenindeling. De kinderen blijven zoveel mogelijk in hun eigen klas en op hun eigen plek.

4. Besmettingssituatie.

 • Als er een besmettingssituatie is, wordt door de school contact gezocht met de GGD.
 • Meldt u alstublieft direct wanneer uw kind zich niet lekker voelt en/of u uw kind laat testen.
 • Als een kind positief is getest, gaat de hele klas in thuisquarantaine. Inclusief de leerkracht.
 • Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) zo snel mogelijk en op dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon laten testen in GGD-teststraat. Laat u uw kind niet testen dan is het kind nog 5 dagen in quarantaine. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend
 • We verzoeken u de school in te lichten wanneer één van de kinderen wordt getest.
 • In deze situatie wordt u door de directeur op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en de eventuele instructies.
 • Voor alle duidelijkheid!
 • Ingeval van een besmetting gaat de school niet over tot testen en vaccineren van leerlingen. Het testen en vaccineren van kinderen is een zaak die hoort bij de verantwoordelijkheid van de ouders en niet bij school. Wel zal de school de regels van de overheid opvolgen, indien deze niet strijdig zijn met de grondslag.

Tenslotte vragen we of u uw kinderen, het personeel, uw mede-ouders, land, volk en regering blijvend wilt opdragen in het gebed tot de HEERE.

---

Inloggen onlineklas

Wanneer u inlogt, vind u onder dit tabblad een menu met daarin een pagina voor de afzonderlijke groepen. Op iedere pagina is een link te vinden om in te loggen op Onlineklas. 

Het inloggen op Onlineklas gaat nog niet altijd en overal vanzelf. Hieronder een paar problemen waar we tegenaan lopen (en een mogelijke oplossing daarvoor): 

 • Wanneer meerdere kinderen gebruik maken van Onlineklas, gebeurt het dat het programma ingelogd blijft op de eerste gebruiker. Daardoor zouden kinderen in elkaars account moeten werken en/of kunnen ze niet bij de juiste opdrachten. Om dit te voorkomen kunt u ervoor zorgen dat Onlineklas zich opent in een nieuw, incognito-venster Door de link te kopiëren (Ctrl+C) en te plakken in de adresbalk (Ctrl+V) van de browser.  
 • Soms geeft de browser de (fout)melding dat er geen ondersteuning is voor het programma. U kunt uw browser updaten. Voor Chrome werkt dat als volgt:  
  • Open Chrome op je computer.
  • Klik rechtsboven op Meer .
  • Klik op Google Chrome updaten.
   • Belangrijk: Als je deze knop niet ziet, beschik je over de nieuwste versie.
  • Klik op Opnieuw starten.
  • De browser slaat de geopende tabbladen en vensters op. Als je de browser opnieuw start, worden deze automatisch weer geopend. Je incognitovensters worden niet opnieuw geopend als Chrome opnieuw wordt gestart. Als je liever niet meteen opnieuw start, klik je op Niet nu. De volgende keer dat je je browser opnieuw start, wordt de update toegepast. 
WZ Welkom terug 9-2-2321Foto Welkom wz 9-2-2021 (3)Foto WZ Welkom terug 9-2-2021 (4).jpgFoto WZ Welkom terug (2)Foto WZ Welkom terug 9-2-2021 (5).jpgWZ Welkom terug 9-2-2021

Dinsdag 9 februari gingen de schooldeuren weer open.  Een periode van thuiswerken voor de leerlingen kwam daarmee ten einde.  Ouders: bedankt voor uw inzet!

Dinsdag 9 februari gingen de schooldeuren weer open.  Een periode van thuiswerken voor de leerlingen kwam daarmee ten einde.  Ouders: bedankt voor uw inzet!

Dinsdag 9 februari gingen de schooldeuren weer open.  Een periode van thuiswerken voor de leerlingen kwam daarmee ten einde.  Ouders: bedankt voor uw inzet!

Dinsdag 9 februari gingen de schooldeuren weer open.  Een periode van thuiswerken voor de leerlingen kwam daarmee ten einde.  Ouders: bedankt voor uw inzet!

Dinsdag 9 februari gingen de schooldeuren weer open.  Een periode van thuiswerken voor de leerlingen kwam daarmee ten einde.  Ouders: bedankt voor uw inzet!

Dinsdag 9 februari gingen de schooldeuren weer open.  Een periode van thuiswerken voor de leerlingen kwam daarmee ten einde.  Ouders: bedankt voor uw inzet!

1473